Θεραπευτική άσκηση

Η θεραπευτική άσκηση είναι ο βασικός πυλώνας στον οποίο βασίζεται η φιλοσοφία του ιατρείου μας καθώς είναι πεποίθηση μας πως για να παραμείνει το θεραπευτικό αποτέλεσμα πρέπει να εκπαιδευθεί ο ασθενής κατάλληλα και να συνεχίσει την άσκηση και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αποκατάστασης. Θεραπευτική άσκηση είναι η συστηματική και οργανωμένη εκτέλεση της κίνησης του σώματος, η στάση του σώματος και οι φυσικές δραστηριότητες μας που σκοπό έχουν να παρέχουν στον ασθενή μέσα που προλαμβάνουν και αποκαθιστούν κινητικά ελλείμματα και βελτιώνουν, επαναφέρουν την φυσιολογική λειτουργία. Στόχος της θεραπευτικής άσκησης είναι η βελτίωση της εν γένει υγείας μας και της ποιότητας ζωής. Τα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης είναι εξατομικευμένα για τον κάθε ασθενή και απαιτείται να έχει προηγηθεί λεπτομερής κλινική εξέταση και διαγνωστική διερεύνηση από τον Ιατρό Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προάγει την υγεία,την ευεξία και την πρόληψη δυσλειτουργειών του σώματος. Τα στοιχεία τα οποία βελτιώνονται μέσω της θεραπευτικής άσκησης και για αυτό και δίδεται τόσο μεγάλη βάση στο ιατρείο μας είναι η βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας, της ισορροπίας, της μυικής ενδυνάμωσης και αντοχής, της καρδιαγγειακής λειτουργείας, του συντονισμού, της ευκαμψίας, της κινητικότητας, του νευρομυικού ελέγχου και της στάσης του σώματος.