Κάταγμα κνημιαίου πλατώ

Η άρθρωση του γόνατος είναι μια συνθέτη άρθρωση που μπορεί να εκτίθεται σε δυνάμεις που μπορεί να υπερβαίνουν ακόμα και πέντε φορές το βάρος του σώματος.

Ο πιο σύνηθης μηχανισμός κάκωσης είναι η άσκηση μεγάλης βίας βλαισότητας με αξονικό φορτίο σε τροχαία ατυχήματα, σε πτώσεις από ύψος αλλά και αθλητικές κακώσεις.

Σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Schatzker τα κατάγματα κατηγοριοποιούνται σε έξι (I-IV) κατηγορίες.

Πρόκειται για ένα σοβαρό κάταγμα εξαιτίας του γεγονότος πως πρόκειται για άρθρωση που μεταφέρει το βάρος του σώματος με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κίνηση και η σταθερότητα και για αυτόν τον λόγο χρειάζεται σωστή προσέγγιση κατά την αποκατάσταση για την αποφυγή μελλοντικών επιπλοκών.

Η κατάλληλη χειρουργική ή μη, ανάλογα με την σοβαρότητα του κατάγματος, αντιμετώπιση παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτροπή καταστάσεων όπως η αρθρίτιδα ή ακόμα και η μεταγενέστερη κινητική αναπηρία που ενδεχομένως μπορεί να δημιουργηθεί.

Στην μετεγχειρητική ή μη αποκατάσταση θα πρέπει να δοθεί βάση στην ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης του γόνατος και η αποφυγή πρώιμων ή μεταγενέστερων επιπλοκών όπως:

  • σύνδρομο διαμερίσματος
  • αγγειακές βλάβες
  • οίδημα
  • μολύνσεις
  • εν τω βαθει φλεβοθρόμβωση
  • κακώσεις νεύρων
  • ακαμψία
  • αστάθεια της άρθρωσης
  • δημιουργία ψευδάρθρωσης και η
  • οστεοάρθρωση

Στο ιατρείο μας τίθεται ένα εξατομικευμένο πρωτόκολλο αποκατάστασης για τη αποφυγή επιπλοκών και καταστάσεων που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής του ασθενούς.