ημικρανία

Ημικρανία

Η ημικρανία αποτελεί μια συνθέτη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια κεφαλαλγίας, συνήθως μονόπλευρα και σε κάποιες περιπτώσεις προηγείται των συμπτωμάτων η αύρα (οπτικά ή ακόμα και ακουστικά συμπτώματα).
Μπορεί να οφείλεται είτε
🔘σε αγγειακό φαινόμενο που προκαλεί ενδοκρανιακή αγγειοσυστολή
🔘στην νευροαγγειακή θεωρία που περιγράφει την ημικρανία ως μια νευρογενή διεργασία που δευτερογενώς αλλάζει την εγκεφαλική διάχυση
🔘σε γονιδιακή προδιάθεση ή ακόμα
🔘σε περιβαλλοντολογικούς παράγοντες και
🔘σε διαταραχές συμπεριφοράς
Σύμφωνα με τη διεθνή κοινότητα κεφαλαλγίας για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της ημικρανίας θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 με 5 επεισόδια κεφαλαλγίας διάρκειας 4 έως 72 ωρών και να συνυπάρχουν τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω συνοδά ευρήματα:

‼️η εντόπιση να είναι μονόπλευρη
‼️να υπάρχει αίσθημα παλμού
‼️μέσης η σοβαρής έντασης πόνος
‼️επιδείνωση από ή πρόκληση αποφυγής της φυσιολογικής καθημερινής δραστηριότητας
‼️τάση προς εμετό ή ναυτία
‼️ευαισθησία στο φως και τον ήχο και
‼️αυτά τα χαρακτηριστικά να μην αποδίδονται σε άλλη διαταραχή
Εκτός από την έντονη ημικρανία συνήθως συνυπάρχουν
❗️ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία
❗️υπόταση ή υπέρταση
❗️σύνδρομο Horner
❗️μυική τάση των μυών του κρανίου και του αυχένα

Απαραίτητη είναι η νευρολογική εκτίμηση και ο κατάλληλος κλινικοεργαστηριακός έλεγχος προτού τεθεί η διάγνωση. Σύμφωνα με την Αμερικανική κοινότητα κεφαλαλγίας δεν απαιτείται απεικονιστικός έλεγχος εφόσον η τυπική κλινική νευρολογική εκτίμηση δεν έχει παθολογικά ευρήματα.
Για την αντιμετώπιση του θα πρέπει να δοθεί σωστή φαρμακευτική αγωγή η οποία μπορεί να είναι είτε προληπτική ή για την ύφεση των συμπτωμάτων στην οξεία φάση των συμπτωμάτων.

✅Στο ιατρείο μας αντιμετωπίζεται με συνδυασμό:
☀️ιατρικού βελονισμού
☀️ενδοφλέβιων θεραπειών
☀️Botox και
☀️άσκησης προσαρμοσμένης, βάσει ερευνών, στα πλαίσια της ημικρανίας υπό ιατρική επίβλεψη

migraine